O B W I E S Z C Z E N I E

 
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zmian.)
 

zawiadamia się

 
iż została wydana decyzja Nr 43.2014 w dniu 16.12.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w działce nr ew.909/1 od istniejącej sieci w ul. Nadarzyńskiej (dz. nr ew.404/2) we wsi Kanie, gmina Brwinów.
 
 
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
 
 
Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654

 
Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Dodany 2017-12-06 21:09:07 przez admin admin         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://www.brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=6461