O B W I E S Z C Z E N I E

 
 
 
         Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz.U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
 
 

z a w i a d a m i a , ż e

 
na wniosek Podkowa Park Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Poleczki 23 zostało w dniu 04.12.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w drogach oznaczonych nr        ew. 658/1, 669 i nr ew. 572   (ul. Natalińska) oraz w działkach oznaczonych nr ew. 657 i 656/1 we wsi Otrebusy  gm. Brwinów.
 
         Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,              ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

Burmistrz Gminy Brwinów
     Arkadiusz Kosiński

 

Dodany 2017-12-06 21:08:30 przez admin admin         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://www.brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=6460