OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 159/2014 z dnia 14.10.2014r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej nN w działkach nr ew.373/4 i 376/4 (ul. Plantowa) we wsi Otrębusy, gmina Brwinów.


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654

 

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Dodany 2017-12-06 21:03:07 przez admin admin         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://www.brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=6451