Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl /
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie nr 84 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie. (485 KB)

   

  Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 5 czerwca 2016 r. (390 KB)

   

  Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Brwinowie w okręgu nr 9 zarządzonymi na dzień 5 czerwca 2016 r. (332 KB)

   

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 22 marca 2016 r. o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (300 KB)

   

  Zarządzenie nr 15.2016 z dnai 23 marca 2016 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie zarządzonych na dzień 5 czerwca 2016 roku. (366 KB)

   

  Informacja o wyborach uzupełniających do rady miejskiej w Brwinowie (338 KB)

   

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2016 r. (300 KB)

   

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 15 kwietnia 2016 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej

   

  Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

  Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie z dnia 18 kwietnia 2016 r. o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych w celu rejestracji list kandydatów na radnych

   

  Komunikat Miejskiej Komisji wyborczej w sprawie publicznego losowania numerów list i kandydatów.

   

  Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie zarządzonych na dzień 5 czerwca 2016 r. (294 KB)

   

  Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu zarejestrowanych list kandydatów na radnego oraz zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie zarządzonych na dzień 5 czerwca 2016 r. (33 KB)

   

  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie zarządzonych na dzień 5 czerwca 2016 r. (25 KB)

   

  Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie, zarządzonych na dzień 5 czerwca 2016 r. (386 KB)

   


  Informacja o udostępnieniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie. (32 KB)

  Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (29 KB)

   

   

  Informacje dla wyborców w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie wraz z wnioskami. (97 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 10:08:04 przez admin admin         Wyświetlony: 256
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 10:08:04               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 10:08:07
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3888694 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij