Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / RADA MIEJSKA / Kadencja VII (2014 - 2018) / Protokoły
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Protokól nr I z I sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godz. 19:00 w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 11.

  Załączniki do protokołu nr 1

   

  Protokól nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2014 roku o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

  Załącznik nr 1 do protokołu II (595 KB)

   

  Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 27 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

   

  Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 29 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

  Załącznik nr 1 do protokołu IV (674 KB)

   

  Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 11 lutego 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

  Załacznik nr 1 do protokołu V

  Załącznik nr 2 do protokołu V

  Załącznik nr 3 do protokołu V

  Załącznik nr 4 do protokołu V

   

  Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 4 marca 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

   Załącznik nr 2 do protokołu VI (687 KB)

   

  Protokół nr VII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 20 marca 2015 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

   

  Protokół nr VIII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 20 kwietnia 2015 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

  Załącznik nr 1 do protokołu VIII

   Załącznik nr 2 do protokołu VIII (676 KB)

   

  Protokół nr IX z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 27 kwietnia 2015 r. o godz. 19:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

  Załącznik nr 1 do protokołu IX

  Załacznik nr 2 do protokołu IX

   

   

  Protokół nr X z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 11 maja 2015 r. o godz. 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

  Załącznik nr 1 do protokołu X

   Załącznik nr 2 do protokołu X (663 KB)

   

  Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 10 czerwca 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

  Załącznik nr 1 do protokołu XI

  Załącznik nr 2 do protokołu XI (419 KB)

  Załącznik nr 3 do protokołu XI

   

   Protokół nr XII z Uroczystej Sesji Rad Miejskich Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej która odbyła się w dniu 16 czerwca 2015 r. w "Mateczniku Mazowsze" w Otrębusach przy ul. Świerkowej 2 (1164 KB)

   Załacznik nr 1 do protokołu XII

  Załącznik nr 2 do protokołu XII (704 KB)

   

   

  Protokół nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 26 czerwca 2015 r. o godz. 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy Ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

  Załączniki do protokołu z XIII sesji w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 26 czerwca 2015 r. o godz. 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy Ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

  Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 22 lipca 2015 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 Brwinowie. (1546 KB)

   

   

  Protokół nr XV z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 4 września 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

  Załączniki do protokołu XV.2015

  Załącznik nr 6 do protokołu XV (353 KB)

  Załącznik nr 7 do protokołu XV (330 KB)

   

  Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 5 października 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

  Załącznik nr 1 do protokołu XVI (691 KB)

   

  Protokół nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 29 października 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

  Załączniki do protokołu XVII.2015

  Protokół nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 30 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

   

  Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 18 grudnia 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

  Załączniki do protokołu XIX

   

   

  Protokół nr XX z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 29 grudnia 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

  Załącznik nr 1 do protokołu XX

  Załącznik nr 2 do protokołu XX

   

  Protokół nr XXI z XXI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 11 stycznia 2016 r. o godz. 1900 w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. (1405 KB)

   

  Protokół nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 29 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

   

  Protokół z  XXIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się  2 marca 2016 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

   

  Protokół nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 16 marca 2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. (1349 KB)

   

   

  Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 20 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

  Załącznik do protokołu XXV

   

  Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 26 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00 w  Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.
   

   

  Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 23 maja 2016 r. o godz. 18:00 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

   

  Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 3 czerwca 2016 r. o godz. 18:00 w sali OSP przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

  Załacznik do protokołu XXVIII

   

  Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 9 czerwca 2016 r. o godz. 18:00 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

  Załącznik do protokołu XXIX

   

   

   

  Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 22 czerwca 2016 r. o godz. 17:30 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

  Załącznik do protokołu XXX

   

   

  Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 8 sierpnia 2016 r. o godz. 17:30 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

   

   

  Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 31 sierpnia 2016 r. o godz. 17:30 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

   

   

  Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 26 paźdzernika 2016 r. o godz. 17:00 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

  Załącznik do protokołu XXXIII


  Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 29 listopada 2016 r. o godz. 17:30 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

  Załącznik do protokołu XXXIV

   

   

  Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 28 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

  Załączniki do protokołu XXXV

   

  Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 9 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 przy ul Tyrystycznej 4 w Brwinowie.

   

   

   

  Protokół  z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 30 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

   

  Protokół  z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 9 lutego 2017 r. o godz. 19:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

   

   

  Protokół  z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 27 lutego 2017 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

   

  Protokół  z XL sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 29 marca 2017 r. o godz. 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

  Dodany 2015-02-02 14:08:36 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2859
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-18 15:38:44               Historia zmian [45]
  Publikacja 2015-02-02 14:08:58
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6220534 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij