Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / RADA MIEJSKA / Kadencja VII (2014 - 2018) / Dyżury Radnych
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  LP

  IMIĘ

  NAZWISKO

  DYŻUR RADNEGO

  ADRES E-MAIL

   

   

   

   

   

  1

  Wioletta

  Badurek

  I wtorek miesiąca, OSP w Mosznie godz. 18:00-19:00

  wioletta.badurek@wp.pl

  2

  Zbigniew

  Bartosik

  I wtorek miesiąca, Zespół Szkół w Otrębusach, godz. 18:30-19:00

  wagabart@poczta.onet.pl

  3

  Aldona

  Górniak

  II poniedziałek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 17:30-18:30

  aldona_gorniak@wp.pl

  4

  Andrzej

  Guzik

  w domu Radnego po uzgodnieniu telefonicznym (604-469-553)

  aguzik69@gmail.com

     5 Barbara Koralewska

  W dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 509-852-947)

   

  6

  Tomasz

  Korcz

  II wtorek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005 godz.19:00-20:00 lub w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50)

  tomasz_korcz@o2.pl

  7

  Dariusz

  Krzemiński

  II czwartek miesiąca, Biblioteka publiczna w Otrębusach, godz. 18:00-19:30

  razemdlakaniotrebus@gmail.com

  8

  Małgorzata

  Kucharska

  I środa miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005 godz. 18:30-19:30

  radnakucharska@gmail.com

  9

  Zbigniew

  Kurządkowski

  I poniedziałek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 18:00-19:00 lub w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50)

  zbigniew.kurzadkowski@brwinow.pl

  10

  Edyta

  Lenart

  w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50) bądź poprzez e-mail: edytalenart@gmail.com

  edytalenart@gmail.com

  11

  Grzegorz

  Matysiak

  III środa miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 18:30-19:30

  grzegorz.matysiak@brwinow.pl

  12

  Adrianna

  Olczak

   

   

  w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50) bądź poprzez e-mail: ada.olczak@vp.pl

   

  ada.olczak@vp.pl

  13

  Jacek

  Pachnik

  III czwartek miesiąca, Biblioteka Publiczna w Otrębusach, godz. 18:00-19:30

  razemdlakaniotrebus@gmail.com

  14

  Katarzyna

  Piątek

  w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50) bądź poprzez e-mail:

  katarzyna.piatek@brwinow.pl

  katarzyna.piatek@brwinow.pl

  15

  Sławomir

  Rakowiecki

  I oraz III poniedziałek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 16:30-18:00 lub w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym
  (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50) bądź e-mail (slawomir.rakowiecki@brwinow.pl)

  slawomir.rakowiecki@brwinow.pl

  16

  Firmin

  Słojewski

  I piątek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 18:00-19:00

  firmin.slojewski@brwinow.pl

  17

  Józef

  Streżyński

  I środa miesiąca, OSP w Żółwinie godz.18:00-19:00 lub w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (501-543-330)

  strezynski@poczta.onet.pl

  18

  Maciej

  Szmyt

  I czwartek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 18:30-19:30

  maciej.szmyt@brwinow.pl

  19

  Marek

  Winiarski

  II środa miesiąca, Urząd Gminy Brwinów, pok. 005 godz. 18:00-19:00

   

  20

  Rafał

  Wysocki

  I poniedziałek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 19:00-20:00

  osiedlesochaczewska@gmail.com rafal.wysocki@brwinow.pl

  21

  Barbara

  Ziębiec

  I czwartek miesiąca, Biblioteka Publiczna w Otrębusach, godz. 19:00-20:00

  razemdlakaniotrebus@gmail.com

   

  Dodany 2014-12-15 09:04:54 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4027
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-21 14:46:41               Historia zmian [17]
  Publikacja 2014-12-15 09:05:43
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6220534 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij