Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / INFORMACJE O GMINIE / Gmina Brwinów w liczbach
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  POWIERZCHNIA:

  • miasto - 1006 ha
  • gmina - 5910 ha
  • łącznie - 6916 ha

  w tym:

  • grunty orne - 3442 ha
  • sady - 140 ha
  • łąki trwałe - 564 ha
  • pastwiska trwałe - 302 ha
  • lasy i grunty leśne - 581 ha
  • pozostałe - 881 ha
  • gospodarstwa indywidualne - 2768 ha

   

   

  LUDNOŚĆ (stan na 31. 12. 2015 r.):

   

  Liczba mieszkańców – 24 143

  w tym zameldowanych

  obszar miejski - 12 518

  obszar wiejski - 11 625

  Ilość osób zameldowanych w poszczególnych wsiach:

   

  Sołectwo

  Miejscowość

  Liczba zameldowanych

    Brwinów 12 518
  Biskupice

  Biskupice

  215

  Czubin

  Czubin

  206

  Domaniew

  Domaniew

  324

  Domaniewek

  224

  Falęcin

  Falęcin

  87

  Grudów

  75

  Kanie

  Kanie

  2 274

  Koszajec

  Koszajec

  159

  Kotowice

  Kotowice

  116

  Krosna

  Krosna-Wieś

  293

  Krosna-Parcela 33
  Milęcin Milęcin 174
  Moszna

  Moszna-Wieś

  210

  Moszna-Parcela 51
  Otrębusy

  Otrębusy

  2 492

  Owczarnia

  Owczarnia

  1 341

  Parzniew

  Parzniew

  1 838

  Terenia

  Terenia

  64

  Żółwin

  Żółwin

  1 449

   

   

  BEZROBOCIE (stan na 31. 12. 2015 r.)

   

  Kobiety

  Mężczyźni

  Razem

  Ogółem

  355

  374

  729

  W tym

  Mieszkający na wsi

  173

  179

  352

  Z prawem do zasiłku

  50

  46

  96

   

   

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

  Na dzień 27.11.2015r. w bazie REGON Urzędu Statystycznego, figuruje 3211 wpisów, a w tym podmiotów zajmujących się:

  • handlem – 845
  • produkcją – 315
  • gastronomią – 61
  • transportem – 202
  • szeroko pojętą działalnością usługową – 1788

   


   

  LUDNOŚĆ (stan na 31. 12. 2014 r.):

   

  Liczba mieszkańców – 23 842

  w tym zameldowanych

  obszar miejski - 12 461

  obszar wiejski - 11 381

  Ilość osób zameldowanych w poszczególnych wsiach:

   

  Sołectwo

  Miejscowość

  Liczba zameldowanych

    Brwinów 12 461
  Biskupice

  Biskupice

  214

  Czubin

  Czubin

  206

  Domaniew

  Domaniew

  334

  Domaniewek

  228

  Falęcin

  Falęcin

  82

  Grudów

  74

  Kanie

  Kanie

  2 248

  Koszajec

  Koszajec

  161

  Kotowice

  Kotowice

  116

  Krosna

  Krosna-Wieś

  289

  Krosna-Parcela 37
  Milęcin Milęcin 171
  Moszna

  Moszna-Wieś

  218

  Moszna-Parcela 50
  Otrębusy

  Otrębusy

  2 445

  Owczarnia

  Owczarnia

  1 353

  Parzniew

  Parzniew

  1 670

  Terenia

  Terenia

  65

  Żółwin

  Żółwin

  1 420

   

   

  BEZROBOCIE (stan na 31. 12. 2014 r.)

   

  Kobiety

  Mężczyźni

  Razem

  Ogółem

  370

  399

  769

  W tym

  Mieszkający na wsi

  187

  186

  373

  Z prawem do zasiłku

  46

  49

  95

   

   

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
  Na dzień 04.03.2014r. w bazie REGON Urzędu Statystycznego, figuruje 3246 wpisów, a w tym podmiotów zajmujących się:
  •    handlem - 870
  •    produkcją - 333
  •    gastronomią - 59
  •    transportem - 208
  •    szeroko pojętą działalnością usługową - 1776

   

   

   


  LUDNOŚĆ (stan na 31. 12. 2013 r.):

   

  Liczba mieszkańców – 23 625

  w tym zameldowanych

  obszar miejski - 12 464

  obszar wiejski - 11 161

  Ilość osób zameldowanych w poszczególnych wsiach:

   

  Sołectwo

  Miejscowość

  Liczba zameldowanych

    Brwinów 12 464
  Biskupice

  Biskupice

  224

  Czubin

  Czubin

  203

  Domaniew

  Domaniew

  339

  Domaniewek

  232

  Falęcin

  Falęcin

  83

  Grudów

  73

  Kanie

  Kanie

  2 245

  Koszajec

  Koszajec

  171

  Kotowice

  Kotowice

  117

  Krosna

  Krosna-Wieś

  275

  Krosna-Parcela 43
  Milęcin Milęcin 173
  Moszna

  Moszna-Wieś

  217

  Moszna-Parcela 59
  Otrębusy

  Otrębusy

  2 441

  Owczarnia

  Owczarnia

  1 339

  Parzniew

  Parzniew

  1 497

  Terenia

  Terenia

  52

  Żółwin

  Żółwin

  1 378

  Podział mieszkańców Gminy Brwinów ze względu na wiek i płeć

   

  Wiek

  Mężczyzn

  Kobiet

  Ogółem

  0-2

  471

  451

  922

  3

  169

  128

  297

  4-5

  312

  308

  620

  6

  137

  129

  266

  7

  157

  137

  294

  8-12

  614

  570

        1184

  13-15

  317

  303

  620

  16-17

  233

  258

  491

  18

  106

  100

  206

  19-65

  7398

  7398

  19-60

  7128

  7128

  >65

  1327

  1327

  >60

  2872

  2872

  Ogółem

  11241

  12384

  23625

   


  BEZROBOCIE (stan na 31. 12. 2012 r.)

   

  Kobiety

  Mężczyźni

  Razem

  Ogółem

  405

  438

  843

  W tym

  Mieszkający na wsi

  183

  187

  370

  Z prawem do zasiłku

  72

  80

  152

   

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
  Na dzień 30.06.2011r. w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Gminy Brwinów, figuruje 3295 wpisów, a w tym podmiotów zajmujących się:
  •    handlem - 1278
  •    produkcją - 212
  •    gastronomią - 53
  •    transportem - 186
  •    szeroko pojętą działalnością usługową - 1498
  •    oraz inne - 68

  Dodany 2005-07-06 15:02:30 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 10104
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 14:05:25               Historia zmian [15]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3999105 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij