Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE / Sołtysi i Rady Sołeckie
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Sołtysi i rada sołecka w kadencji 2015-2019

   

  KOTOWICE

  Sołtys: Anna Stachlewska

  Kotowice 3

  tel. 729-45-10

  Rada Sołecka:

  1. Dominik Grzebalski
  2. Albert Ziółkowski
  3. Wojciech Urbaniak
  4. Stanisław Przybysz
  5. Grzegorz Wyszomierski

  KANIE

  Sołtys: Jacek Jankowski

  Rada Sołecka:

  1.  Kamila Dubiel
  2. Łukasz Dutkiewicz
  3. Wojciech Fabian
  4. Karol Kapica
  5. Danuta Mucha-Orlińska


  PARZNIEW:

  Sołtys: Jolanta Szymańska

  Parzniew, ul. Rzeczna 4

  tel. 729-48-11

  Rada Sołecka:

  1. Bartłomiej Ciastek

  2. Ewa Stankiewicz

  3. Mateusz Zając

  4. Robert Zarzycki

   

  MOSZNA

  Sołtys: Jan Wojciechowicz

  Moszna 41

  tel. 729-71-40

  Rada Sołecka:

  1. Łukasz Siekierski
  2. Alicja Oziemkiewicz-Krysiak
  3. Maciej Kuleta


  KROSNA:

  Sołtys: Jarosław Wiśniewski

  Krosna-Wieś ul. Tęczowa 13

  Rada Sołecka:

  1. Grzegorz Cichocki
  2. Krzysztof Drapała
  3. Leszek Drabik


  BISKUPICE:

  Sołtys: Elżbieta Dolota

  Biskupice 6

  tel. 729-50-60

  Rada Sołecka:

  1. Iwona Jędrasik
  2. Stanisław Grabek
  3. Wojciech Grzejszczak
  4. Paweł Banasiak
  5.  Elżbieta Woszczek
  6.  Grzegorz Kurlak


  DOMANIEW:

  Sołtys: Wioleta Badurek

  Domaniew 54a

  Rada Sołecka:

  1. Krzysztof Markowicz
  2. Agnieszka Wiecińska
  3. Benedykt Grobelny
  4. Maria Żbikowska
  5. Paweł Pawluk
  6. Zofia Wall


  OTRĘBUSY:

  Sołtys: Adam Fedorowicz

  Rada Sołecka:

  1. Arkadiusz Janczak
  2. Anna Grzegorowska
  3. Sebastian Szczepański
  4. Tomasz Jakobielski
  5. Jolanta Korzeniewska
  6. Karol Kühn

   


  FALĘCIN:

  Sołtys: Sylwia Kalinowska

   

  Rada Sołecka:

  1. Krzysztof Tatarczak
  2. Daniela Kaczorowska
  3. Grzegorz Gosk
  4. Tadeusz Gosk
  5. Barbara Zientara


  KOSZAJEC:

  Sołtys: Halina Adamczyk

  Koszajec 20 m 8

  tel. 729-51-06

  Rada Sołecka:

  1. Marianna Pękala
  2. Małgorzata Gajos
  3. Monika Galus
  4. Przemysław Jędrasik
  5. Paweł Starbala
  6. Robert Kurzela


  TERENIA:

  Sołtys: Stanisław Frej

  Terenia 11

  tel. 758-94-60

  Rada Sołecka:

  1. Krystyna Formella
  2. Dariusz Wolski
  3. Stanisław Dybiński

   

  ŻÓŁWIN

  Sołtys: Karol Marchwiak

  Zółwin, ul. Graniczna 4

  tel. 729-18-32

  Rada Sołecka:

  1. Grzegorz Kogut
  2. Zbigniew Kulesz
  3. Piotr Strubiński
  4. Elżbieta Senkalska
  5. Paweł Komender


  OWCZARNIA:

  Sołtys: Helena Piotrowska

  tel. 886-368-849

  Rada sołecka:

  1. Tomasz Lewandowski
  2. Ewa Głowacz
  3. Bogdan Woźnicki
  4. Anna Kiełczykowska
  5. Barbara Tkaczyk- Przelaskowska


  CZUBIN:

  Sołtys: Aldona Górniak

  Czubin 9

  tel. 729-71-74

  Rada sołecka:

   

  1.Anna Trzcińska
  2.Sylwia Potocka
  3.Halina Banasik
  4.Wanda Pałubińska
  5.Halina Zielińska


  MILĘCIN:

  Sołtys: Jacek Panek

  Milęcin 54

  tel. 729-50-23

  Rada Sołecka:

  1. Halina Manowska
  2. Piotr Pielak
  3. Hanna Kowalik
  4. Tadeusz Łukasik

  Dodany 2004-08-13 11:20:48 przez Małgorzata Russo         Wyświetlony: 17465
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-08 12:38:42               Historia zmian [17]
  Publikacja 2015-04-16 08:07:55
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6220534 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij