Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / RADA MIEJSKA / Kadencja VII (2014 - 2018) / Uchwały
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Protokól nr I z I sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godz. 19:00 w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 11.

Załączniki do protokołu nr 1

 

Protokól nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2014 roku o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Załącznik nr 1 do protokołu II (595 KB)

 

Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 27 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

 

Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 29 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

Załącznik nr 1 do protokołu IV (674 KB)

 

Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 11 lutego 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

Załacznik nr 1 do protokołu V

Załącznik nr 2 do protokołu V

Załącznik nr 3 do protokołu V

Załącznik nr 4 do protokołu V

 

Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 4 marca 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

 Załącznik nr 2 do protokołu VI (687 KB)

 

Protokół nr VII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 20 marca 2015 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

 

Protokół nr VIII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 20 kwietnia 2015 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

Załącznik nr 1 do protokołu VIII

 Załącznik nr 2 do protokołu VIII (676 KB)

 

Protokół nr IX z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 27 kwietnia 2015 r. o godz. 19:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

Załącznik nr 1 do protokołu IX

Załacznik nr 2 do protokołu IX

 

 

Protokół nr X z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 11 maja 2015 r. o godz. 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

Załącznik nr 1 do protokołu X

 Załącznik nr 2 do protokołu X (663 KB)

 

Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 10 czerwca 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

Załącznik nr 1 do protokołu XI

Załącznik nr 2 do protokołu XI (419 KB)

Załącznik nr 3 do protokołu XI

 

 Protokół nr XII z Uroczystej Sesji Rad Miejskich Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej która odbyła się w dniu 16 czerwca 2015 r. w "Mateczniku Mazowsze" w Otrębusach przy ul. Świerkowej 2 (1164 KB)

 Załacznik nr 1 do protokołu XII

Załącznik nr 2 do protokołu XII (704 KB)

 

 

Protokół nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 26 czerwca 2015 r. o godz. 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy Ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

Załączniki do protokołu z XIII sesji w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 26 czerwca 2015 r. o godz. 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy Ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 22 lipca 2015 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 Brwinowie. (1546 KB)

 

 

Protokół nr XV z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 4 września 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

Załączniki do protokołu XV.2015

Załącznik nr 6 do protokołu XV (353 KB)

Załącznik nr 7 do protokołu XV (330 KB)

 

Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 5 października 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

Załącznik nr 1 do protokołu XVI (691 KB)

 

Protokół nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 29 października 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

Załączniki do protokołu XVII.2015

Protokół nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 30 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

 

Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 18 grudnia 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

Załączniki do protokołu XIX

 

 

Protokół nr XX z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 29 grudnia 2015 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

Załącznik nr 1 do protokołu XX

Załącznik nr 2 do protokołu XX

 

Protokół nr XXI z XXI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 11 stycznia 2016 r. o godz. 1900 w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. (1405 KB)

 

Protokół nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła odbyła się 29 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystyczej 4 w Brwinowie

 

Protokół z  XXIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się  2 marca 2016 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Protokół nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 16 marca 2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. (1349 KB)

 

Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbyła się 26 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00 w  Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.
 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-12-07 13:33:27 przez admin admin         Wyświetlony: 577
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-07 13:33:27               Historia zmian
Publikacja 2017-12-07 13:33:28
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3888694 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij