Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / RADA MIEJSKA / Kadencja VII (2014 - 2018) / Dyżury Radnych
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

LP

IMIĘ

NAZWISKO

DYŻUR RADNEGO

ADRES E-MAIL

 

 

 

 

 

1

Wioletta

Badurek

I wtorek miesiąca, OSP w Mosznie godz. 18:00-19:00

wioletta.badurek@wp.pl

2

Zbigniew

Bartosik

I wtorek miesiąca, Zespół Szkół w Otrębusach, godz. 18:30-19:00

wagabart@poczta.onet.pl

3

Aldona

Górniak

II poniedziałek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 17:30-18:30

aldona_gorniak@wp.pl

4

Andrzej

Guzik

w domu Radnego po uzgodnieniu telefonicznym (604-469-553)

aguzik69@gmail.com

5

Tomasz

Korcz

II wtorek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005 godz.19:00-20:00 lub w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50)

tomasz_korcz@o2.pl

6

Dariusz

Krzemiński

II czwartek miesiąca, Biblioteka publiczna w Otrębusach, godz. 18:00-19:30

razemdlakaniotrebus@gmail.com

7

Małgorzata

Kucharska

I środa miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005 godz. 18:30-19:30

radnakucharska@gmail.com

8

Zbigniew

Kurządkowski

I poniedziałek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 18:00-19:00 lub w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50)

zbigniew.kurzadkowski@brwinow.pl

9

Edyta

Lenart

w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50) bądź poprzez e-mail: edytalenart@gmail.com

edytalenart@gmail.com

10

Grzegorz

Matysiak

III środa miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 18:30-19:30

grzegorz.matysiak@brwinow.pl

11

Adrianna

Olczak

 

 

w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50) bądź poprzez e-mail: ada.olczak@vp.pl

 

ada.olczak@vp.pl

12

Jacek

Pachnik

III czwartek miesiąca, Biblioteka Publiczna w Otrębusach, godz. 18:00-19:30

razemdlakaniotrebus@gmail.com

13

Katarzyna

Piątek

w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50) bądź poprzez e-mail:

katarzyna.piatek@brwinow.pl

katarzyna.piatek@brwinow.pl

14

Sławomir

Rakowiecki

I oraz III poniedziałek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 16:30-18:00 lub w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym
(tel. do Biura Rady Miejskiej 22-738-26-50) bądź e-mail (slawomir.rakowiecki@brwinow.pl)

slawomir.rakowiecki@brwinow.pl

15

Firmin

Słojewski

I piątek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 18:00-19:00

firmin.slojewski@brwinow.pl

16

Józef

Streżyński

I środa miesiąca, OSP w Żółwinie godz.18:00-19:00 lub w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (501-543-330)

strezynski@poczta.onet.pl

17

Maciej

Szmyt

I czwartek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 18:30-19:30

maciej.szmyt@brwinow.pl

18

Marek

Winiarski

II środa miesiąca, Urząd Gminy Brwinów, pok. 005 godz. 18:00-19:00

 

19

Rafał

Wysocki

I poniedziałek miesiąca, Urząd Gminy Brwinów pok. 005, godz. 19:00-20:00

osiedlesochaczewska@gmail.com rafal.wysocki@brwinow.pl

20

Barbara

Ziębiec

I czwartek miesiąca, Biblioteka Publiczna w Otrębusach, godz. 19:00-20:00

razemdlakaniotrebus@gmail.com

 

Dodany 2017-12-07 13:31:23 przez admin admin         Wyświetlony: 356
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-07 13:31:42               Historia zmian
Publikacja 2017-12-07 13:31:44
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3888694 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij