Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Z uwagi na awarię systemu baz danych usługodawcy świadczącego usługi na rzecz Urzędu Gminy Brwinów w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej od dnia 4 grudnia 2017 r. do czasu usunięcia awarii nie będzie możliwe uzyskanie części danych ze strony: www.bip.brwinow.pl .

 

Za niedogodności przepraszamy.

 

 Wszelkie informację od dnia 4 grudnia umieszczane są tymczasowo na stronie brwinow.pl

 

 


URZĄD GMINY BRWINÓW

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pon. 800 - 1800
wt. - czw. 800 - 1600

piątek 800 - 1400

Godziny pracy Kasy:
pon. 800 - 1800

wt. - czw. 800 - 1600

piątek 800 - 1400

05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12
Biuro Obsługi Interesanta tel. (22) 738 26 15
Sekretariat Burmistrza tel. (22) 738 26 12, (22) 729 59 06
fax (22) 729 56 64
e-mail: brwinow@brwinow.pl
sekretariat@brwinow.pl
Strona WWW: www.brwinow.pl

 

 

   1. Referat Działalności Gospodarczej (22) 738 26 51
   2. Referat Kadr i Organizacji (22) 738 26 23
   3. Referat Budżetowo – Finansowo – Podatkowy (22)738 26 22
   4. Referat Gospodarki Nieruchomościami (22) 738 26 53
   5. Referat Planowania Przestrzennego (22)738 26 14
   6. Referat Spraw Obywatelskich (22) 738 26 85
   7. USC - Urząd Stanu Cywilnego (22) 738 25 61
   8. Biuro Rady Miejskiej (22) 738 26 50
   9. Biuro Radców Prawnych
   10. Biuro Promocji (22) 738 26 29
   11. Zespół ds. informatyki
   12. Referat Oświaty (22) 738 26 17
   13. Straż Miejska (22) 729 63 94
   14. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
   15. Samodzielne Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
   16. Samodzielne Stanowisko ds. archiwum zakładowego
   17. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ

 

 

 

 

05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4a
Sekretariat Z-cy Burmistrza tel. (22) 738 25 66, (22) 729 64 99
fax (22) 729 59 40
e-mail: sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl

 

 

   1. Referat Inwestycyji i Remontów (22) 738 25 73
   2. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (22) 738 25 90
   3. Referat Gospodarki Komunalnej (22) 738 25 91
   4. JRP - Jednostka Realizuająca Projekt "Czyste Życie"
   5. Zespół ds. Zamówień Publicznych (22) 738 25 67
   6. Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji projektu "Czyste Życie"
 

Należności m.in. z tytułu:

   1. podatków
   2. opłat za czynsz w lokalach komunalnych

i wiele innych

można wpłacać na konto
Urzędu Gminy Brwinów:


B.S. BIAŁA RAWSKA o/BRWINÓW

79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

Międzynarodowy numer konta bankowego z numerem IBAN

PL79929100010097673820000010

SWIFT: POLUPLPR


Należności z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych można wpłacać na konto:

 


B. S. Biała Rawska o/Brwinów

32 9291 0001 0097 6738 2000 0080


Urząd Gminy Brwinów:

REGON: 000529841
NIP: 534-10-01-109

(faktury związane z bieżącą działalnością urzędu)

Gmina Brwinów:

REGON: 013269203
NIP: 5342254858

(faktury związane z inwestycjami)

Dodany 2003-06-26 09:39:59 przez Ewa Wierzgała         Wyświetlony: 45377
Autor dokumentu: M.W
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-06 10:33:07               Historia zmian [74]
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Adresy internetowe
Urzędu Gminy Brwinów

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
burmistrz@brwinow.pl
sekretariat Burmistrza brwinow@brwinow.pl
sekretariat@brwinow.pl
sekretariat zastępcy Burmistrza sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl
Straz Miejska straz.miejska@brwinow.pl
Sekretarz Gminy
Anna Kozłowska
sekretarz@brwinow.pl
Referat Inwestycyji i Remontów inwestycje.remonty@brwinow.pl
Biuro promocji promocja@brwinow.pl
Referat Oświaty oswiata@brwinow.pl
Sprawy związane z Biuletynem Informacji Publicznej bip@brwinow.pl
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa zielen@brwinow.pl
Biuro Obsługi Interesanta boi@brwinow.pl
Biuro Rady Miejskiej biuro.rady@brwinow.pl
radamiasta@brwinow.pl
Referat Gospodarki Nieruchomościami nieruchomosci@brwinow.pl
Urząd Stanu Cywilnego usc@brwinow.pl
Referat Planowania Przestrzennego urbanistyka@brwinow.pl
 
Dodany 2003-05-02 06:51:08 przez         Wyświetlony: 45782
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-08 11:50:42               Historia zmian [31]
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3999105 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij